"เราเร่งที่จะแก้ปัญหาในทุกด้าน เพื่อนำพาการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศให้เร็วที่สุด"

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

"เราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่ง แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราจะทำให้ท่านได้"

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

"เราทำงานแบบไม่มีวันหยุด เพื่อมุ่งหาทุกวิถีทางเยี่ยวยา แก่ท่านผู้ประกอบการ ที่ประสบอุทกภัย"

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

"เรามุ่งมั่นจัดตั้งโครงการต่างๆไว้ในช่วยน้ำท่วม.com ที่จะพาธุรกิจท่านผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้"

นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ข่าวสารและกิจกรรม

ฝึกอบรมผู้ประกอบการโครงการ ECIT รุ่นที่ 5 และ Business Matching


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 5 จำนวน 34 ราย เป็นวันที่ 3-4 ของหลักสูตร ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2557 พร้อมกับการจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ระหว่างผู้ประกอบการที่ใช้ระบบ e-Supply Chain เพื่อการคลาดออนไลน์ด้วยกัน ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall ถนนประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ