"เราเร่งที่จะแก้ปัญหาในทุกด้าน เพื่อนำพาการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศให้เร็วที่สุด"

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

"เราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่ง แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราจะทำให้ท่านได้"

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

"เราทำงานแบบไม่มีวันหยุด เพื่อมุ่งหาทุกวิถีทางเยี่ยวยา แก่ท่านผู้ประกอบการ ที่ประสบอุทกภัย"

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

"เรามุ่งมั่นจัดตั้งโครงการต่างๆไว้ในช่วยน้ำท่วม.com ที่จะพาธุรกิจท่านผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้"

นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ข่าวสารที่เกี่ยวกับอุทกภัยทั้งในและต่างประเทศ

นายกฯ ห่วงน้ำท่วมกำชับเร่งระบายลงทะเล


นายกฯ ห่วงน้ำท่วมกำชับเร่งระบายลงทะเล (ไอเอ็นเอ็น)
 
          อธิบดี ปภ. เผย นายกฯ ห่วงน้ำท่วม สั่งกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขัง ผลักดันน้ำลงทะเลให้เร็วที่สุด ตั้งสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

          วันที่ 27 กันยายน 2556 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ถึงปัจจุบัน เกิดสถานการณ์อุทกภัย รวม 30 จังหวัด 210 อำเภอ 1,202 ตำบล 9,482 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 702,170 ครัวเรือน 2,448,401 คน บ้านเรือนเสียหาย 9,783 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,272,969 ไร่ ซึ่งแนวโน้มสถานการณ์ในภาพรวม หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำเริ่มลดลง ในขณะที่ยังต้องเฝ้าระวังชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมตลิ่งฝั่งแม่น้ำ พื้นที่ลุ่มการเกษตร และพื้นที่บริเวณท้ายเขื่อน

          ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบายน้ำที่ท่วมขังผ่านระบบชลประทาน และเร่งผลักดันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด พร้อมกำชับให้จังหวัดเร่งชี้แจงแนวทาง เส้นทางการระบายน้ำ และชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ จะได้เตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำ

          อีกทั้ง ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย สนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดหาเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์กู้ภัย และรถผลิตน้ำดื่ม ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 18 ศูนย์เขตทั่วประเทศ ปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ว สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง


แหล่งที่มา... http://thaiflood.kapook.com/
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ