"เราเร่งที่จะแก้ปัญหาในทุกด้าน เพื่อนำพาการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศให้เร็วที่สุด"

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

"เราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่ง แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราจะทำให้ท่านได้"

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

"เราทำงานแบบไม่มีวันหยุด เพื่อมุ่งหาทุกวิถีทางเยี่ยวยา แก่ท่านผู้ประกอบการ ที่ประสบอุทกภัย"

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

"เรามุ่งมั่นจัดตั้งโครงการต่างๆไว้ในช่วยน้ำท่วม.com ที่จะพาธุรกิจท่านผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้"

นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
องค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย

แนวทางสากลการทำกิจกรรม 5 ส. ชุดตรวจสำนักงาน

07/12/2554 view 1,141

สถานที่ทำงาน

โต๊ะทำงาน

ตู้เอกสาร

ห้องรับแขก

ห้องน้ำ

เก้าอี้

กระดานดำ

ชั้นวางหนังสือ

ทางเดินห้องโถง

โทรศัพท์

อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน

ตู้เตรียมอาหาร

กระดานติดประกาศ

สำนักงาน

ห้องประชุม

ห้องอาหาร

 

โต๊ะทำงาน

 1. ควรจัดเก็บโต๊ะทำงานของท่านให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ - สะอาด
 2.  ไม่ควรวางของใช้ส่วนตัวบน หรือในโต๊ะทำงาน – สร้างนิสัย
 3. ซ่อมแซมโต๊ะทำงานของท่านหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น – สร้างนิสัย
 4. ก่อนกลับบ้านไม่ควรวางสิ่งใดบนโต๊ะทำงาน ยกเว้น สิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานในวันต่อไป – สะดวก/สร้างนิสัย

ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ  : ไม่ควรใช้โต๊ะทำงานเป็นที่เก็บของ

โต๊ะทำงาน

 1. ไม่วางสิ่งของต่างๆ ใต้โต๊ะ - สะอาด
 2. กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นต่างๆ ในลิ้นชักโต๊ะทำงาน – สะสาง
 3. จัดเก็บสิ่งของต่างๆ ในลิ้นชักโต๊ะทำงาน – สะดวก
 4. ทำความสะอาดโต๊ะทำงานทุกเช้า – สะอาด
 5. ไม่กองเอกสารบนโต๊ะทำงาน – สะดวก
 6. ไม่ทิ้งสิ่งของไม่จำเป็นไว้บนโต๊ะก่อนกลับบ้าน – สะดวก

ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ  : ควรทำความสะอาดโต๊ะทำงานทุกซอกทุกมุม อย่างน้อยปีละครั้ง


เก้าอี้

 1. เก็บเก้าอี้ไว้ใต้โต๊ะก่อนออกจากที่ทำงาน - สะดวก
 2. ไม่พาดเสื้อคลุมไว้บนพนักเก้าอี้ – สะดวก
 3. ทำความสะอาดเก่อี้โดยใช้แปรง หรือผ้าอย่างสม่ำเสมอ – สะอาด
 4. หากเก้าอี้มีเสียงดัง หรือ โยกควรทำการซ่อมเสีย – สร้างนิสัย

โทรศัพท์

 1. ทำความสะอาดเครื่องโทรศัพท์  และแป้นหมายเลข อย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาล้างจาน หรือสบู่อ่อนๆ - สะอาด
 2. ติดตั้งสายโทรศัพท์รองโต๊ะทำงานของท่านอย่างมีระเบียบ – สะดวก
 3. ติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ในจุดที่สะดวกต่อการใช้ – สะอาด
 4. จัดวางโทรศัพท์อย่างมีระเบียบก่อนออกจากที่ทำงาน – สุขลักษณะ

อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน

 1. ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาล้างจาน หรือสบู่อ่อนๆ - สะอาด
 2. ติดตั้งสายไฟอย่างมีระเบียบ เพื่อความปลอดภัยและสวยงาม – สะดวก
 3. เตรียมอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงานให้พร้อมที่จะให้ผู้อื่นใช้ต่อจากเรา อยู่ในสภาพพร้อมที่ผู้อื่นๆจะมาใช้ต่อได้ – สร้างนิสัย

    4. จัดวางกระดาษตามชนิด และขนาดอย่างมีระเบียบในที่ที่กำหนด – สะดวก5.    ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกชนิดอยู่เสมอ และจัดการแก้ไข หรือ ซ่อมแซมทันที หากมีสิ่งผิดปกติ– สร้างนิสัย

ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ  : ควรจะกำหนดให้พนักงานรับผิดชอบเป็นผู้ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานแต่ละเดือน

ตู้เอกสาร

 1. ควรติดป้ายหน้าตู้เอกสารบอกรายละเอียดของสิ่งที่อยู่ในตู้ - สะอาด
 2. จัดแบ่งลิ้นชักภายในตู้เพื่อเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่มีขนาดเล็ก – สะดวก
 3. ติดป้ายที่สันแฟ้มทุกแฟ้ม เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้และเก็บคืนที่ – สะดวก
 4. เพื่อความสวยงามอย่าวางสิ่งของใดๆ บนหลังตู้ – สุขลักษณะ
 5. เข้าประชุมให้ตรงเวลา - สร้างนิสัย

ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ  : ควรจัดตู้เอกสารทุกๆ 3 เดือน และต้องทำอย่างรอบคอบ ป้องกันการสูญหายของเอกสารที่สำคัญ 


กระดานดำ

 1. หลังจากใช้งานทุกครั้งทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพื่อพร้อมสำหรับผู้อื่นใช้ต่อ - สะอาด
 2. ตรวจสอบว่ามีปากกา หรือ ชอล์คที่กระดานเพื่อการใช้งาน – สะสาง / สะดวก
 3. ประกาศ หรือโปสเตอร์เก่าควรขจัดออกไป – สะสาง
 4. ทำความสะอาดที่ลบกระดานสม่ำเสมอเพื่อจะได้ทำความสะอาดได้ดี – สะอาด

ห้องประชุม

 1. ไม่อนุญาตนำสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช้สำหรับการประชุมไว้ในห้องประชุม - สร้างนิสัย
 2. นำที่เขี่ยบุหรี่ วัสดุต่างๆ เครื่องใช้ในสำนักงานวีดีโอ ฯลฯ เก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังใช้งาน – สะดวก
 3. เก็บโต๊ะ และเก้าอี้ให้เข้าที่ภายหลังใช้งาน – สะดวก
 4. ปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังจากใช้ห้องประชุม – สร้างนิสัย

ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ  : ควรจัดตู้เอกสารทุกๆ 3 เดือน และ

ต้องทำอย่างรอบคอบ ป้องกันการสูญหายของเอกสารที่สำคัญ

ห้องรับแขก

 1. ภายหลังการใช้ทุกครั้งจะต้องนำแก้วกาแฟออกจากห้องรับแขกทันทีที่แขกกลับแล้ว – สะอาด/สุขลักษณะ
 2. ทำความสะอาดที่เขี่ยบุหรี่ภายหลังการใช้– สะอาด/สุขลักษณะ
 3. ทำความสะอาดโต๊ะและพื้นทุกวัน – สะอาด/สุขลักษณะ
 4. เก็บโต๊ะ และเก้าอี้เข้าที่เดิม – สะดวก

ชั้นวางหนังสือ

 1. จัดแบ่งหนังสือเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการหยิบใช้และเก็บเข้าที่ – สะสาง/สะดวก
 2. นำหนังสือเก็บเข้าที่ๆ ถูกต้องทุกครั้งหลังจากหยิบไปใช้ – สะดวก/สร้างนิสัย
 3. ทำความสะอาดและจัดชั้นวางหนังสือให้เรียบร้อยอยู่เสมอเพื่อความสวยงาม – สะอาด/สุขลักษณะ
 4. ห้ามวางสิ่งอื่นใดบนชั้นวางหนังสือ – สะดวก/สร้างนิสัย
 5. กำจัดหนังสือ นิตยสาร และวารสารเก่าๆ ออกไปเป็นครั้งคราว – สะสาง

ห้องเตรียมอาหาร

 1. ทำความสะอาดบริเวณตู้ หรือชั้นเตรียมอาหารโดยคำนึงถึงผู้ใช้คนต่อไปทุกครั้ง – สะอาด/สุขลักษณะ
 2. จัดเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวอย่างมีระเบียบเพื่อความสะดวกในการใช้ – สะดวก
 3. ทิ้งขยะและของเหลือใช้ต่างๆ ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ – สะสาง/สะอาด/สุขลักษณะ
 4. เช็ดโต๊ะในครัวให้สะอาด และให้แห้งอยู่เสมอ– สะอาด/สุขลักษณะ
 5. ไม่วางสิ่งอื่นใดลงบนพื้น – สะอาด/สุขลักษณะ

ห้องน้ำ

 1. กดชักโครก หลังใช้ห้องน้ำทุกครั้ง –สุขลักษณะ
 2. ล้างมือทุกครั้ง –สุขลักษณะ
 3. ทำความสะอาดห้องน้ำและอ่างล้างหน้าทุกวัน – สะอาด/สุขลักษณะ
 4. หมั่นดูแลกระดาษชำระ สบู่ ผ้าเช็ดมือให้พร้อมอย่าให้ขาด – สะดวก/สุขลักษณะ
 5. ผู้ใช้ห้องน้ำทุกคนควรจะพยายามรักษาห้องน้ำให้สะอาดและเป็นระเบียบเสมอ – สร้างนิสัย
 6. ตรวจสอบการทำงานของพัดลมดูดอากาศ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอ – สะอาด

ทางเดินห้องโถง

 1. เช็ดรองเท้าก่อนเข้าไปในสำนักงาน – สุขลักษณะ
 2. ห้ามสูบบุหรี่ขณะเดินอยู่ในทางเดิน –สร้างนิสัย
 3. ห้ามวางสิ่งของใดๆ บริเวณทางเดิน โดยไม่ได้รับอนุญาต – สะสาง/สะดวก/สร้างนิสัย
 4. เก็บและทิ้งขยะ หรือเศษกระดาษในบริเวณทางเดิน – สุขลักษณะ/สร้างนิสัย
 5. ไม่พูดหรือส่งเสียงดังตามทางเดิน – สร้างนิสัย

กระดานติดประกาศ

 1. ต้องแน่ใจว่า ได้นำประกาศเก่าๆออกจากกระดาน หรือผู้ติดประกาศแล้ว
 2. ต้องแน่ใจว่าข้อมูล ข่าวสาร และแผนภูมิที่อยู่บนกระดานนั้นทันสมัยเสมอ
 3. ประกาศต่างๆ ที่ติดบนกระดาน ควรติดอย่างมีระเบียบเป็นแนวเดียวกัน
 4. หมุนติดประกาศต้องมีพร้อมที่จะใช้

ต้องตรวจสอบว่าที่ตั้งของกระดานติดประกาศอยู่ในที่ๆ เหมาะสม


เอกสารแนบ : แนวทางสากลการทำกิจกรรม 5 ส. ชุดตรวจสำนักงาน
ข้อมูลองค์ความรู้โดย
อ.ภควัต รักศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ