"เราเร่งที่จะแก้ปัญหาในทุกด้าน เพื่อนำพาการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศให้เร็วที่สุด"

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

"เราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่ง แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราจะทำให้ท่านได้"

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

"เราทำงานแบบไม่มีวันหยุด เพื่อมุ่งหาทุกวิถีทางเยี่ยวยา แก่ท่านผู้ประกอบการ ที่ประสบอุทกภัย"

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

"เรามุ่งมั่นจัดตั้งโครงการต่างๆไว้ในช่วยน้ำท่วม.com ที่จะพาธุรกิจท่านผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้"

นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
องค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย

แนวทางสากลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ชุดตรวจโรงงาน

07/12/2554 view 1,809

สถานที่ทำงานในโรงงาน

1. หมั่นรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบสถานที่ทำงานในโรงงาน – สะอาด / สุขลักษณะ

2. อย่าทิ้งขยะ กระป๋อง ขวด ก้นบุหรี่ และวัสดุที่ไม่ใช้ต่างๆภายในบริเวณโรงงาน – สุขลักษณะ / สะดวก

3. วางถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ รอบโรงงาน – สะสาง / สะดวก

4. ทำความสะอาดโรงงานอย่างสม่ำเสมอ – สะอาด

5. อย่าวางเครื่องจักรหรือเอกสารที่ไม่ใช้ภายในบริเวณทำงานในโรงงาน – สะสาง / สะดวก

ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ : ควรจะทำความสะอาดและจัดโรงงานให้เป็นระเบียบตลอดเวลาเพื่อให้ลูกค้า และแขกประทับใจ

เครื่องจักร

1. ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการใช้เครื่อง – สร้างนิสัย

2. ป้องกันเครื่องเสียโดยหมั่นทำความสะอาด และหยอดน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ – สะอาด

3. ตรวจสอบเครื่องให้อยู่ในสภาพที่พร้อมทำงานเสมอ – สร้างนิสัย

4. กำหนดระยะเวลาที่จะทำการบำรุงรักษาเครื่องและหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อจะได้ทราบถึงจุดบกพร่องของเครื่องได้ทันท่วงทีเพื่อจะได้ทำการบำรุงรักษาก่อน – สร้างนิสัย

ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ : ควรกำหนดให้มีพนักงานรับผิดชอบเครื่องจักรอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

เครื่องมือและจิกส์

1. กำหนดพนักงานให้รับผิดชอบเครื่องมือทุกชิ้น – สร้างนิสัย

2. ไม่วางสิ่งของอย่างอื่นในตู้เครื่องมือหรือที่แขวน – สะดวก / สร้างนิสัย

3. หลังการใช้ เก็บเครื่องมือและจิกส์เข้าที่เสมอ – สะดวก / สร้างนิสัย

4. ทำภาพแสดงตำแหน่ง เครื่องมือและจิกส์ต่างๆ บนตู้เพื่อให้ง่ายต่อการนำเครื่องมือมาเก็บเข้าที่ – สะดวก

5. หากเครื่องมือและจิกส์ต่างๆ  เสียหายควรจะรีบแก้ไขซ่อมแซม – สร้างนิสัย

ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ : กำจัดเครื่องมือและจิกส์ต่างๆ ที่ไม่จำเป็น หากไม่ได้รับการอนุญาตห้ามนำเครื่องมือจากแผนกอื่นมาใช้


แม่พิมพ์

1. กำหนดที่สำหรับเก็บแม่พิมพ์ต่างๆ – สะดวก

2. ทำป้ายติดที่แม่พิมพ์และที่เก็บที่กำหนด – สะดวก

3.ทำความสะอาดแม่พิมพ์หลังการใช้ และจัดเก็บในที่ที่กำหนด – สะดวก

4. แยกแยะแม่พิมพ์ตามความถี่ในการใช้ – สะดวก

5. กำจัดแม่พิมพ์ที่ไม่จำเป็น – สะสาง

ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ : จัดทำรายการแม่พิมพ์ทั้งหมด

ส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ

1. เก็บวางชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆอย่างเป็นระเบียบในที่ที่กำหนดเสมอ – สะดวก

2. อย่าปล่อยให้มีส่วนประกอบที่เกินจำนวนวางอยู่ ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน – สะสาง / สะดวก

3. มีอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ เก็บสำรองไว้ในจำนวนต่ำที่สุดที่เพียงพอต่อการใช้โดยจัดเก็บให้เป็นที่เพื่อสะดวกในการใช้ – สะดวก

ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ

ส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กควรหากล่องที่เหมาะสมใส่

ตู้เก็บของ

1. อย่าวางสิ่งต่างๆ เหนือตู้เก็บของ – สะดวก

2. จัดวางสิ่งต่างๆ ในตู้เก็บของของแต่ละบุคคลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย – สะดวก

3. ทำความสะอาดตู้เก็บของอยู่เสมอ – สะอาด

4. อย่าเก็บอาหารไว้ในตู้เก็บของ – สร้างนิสัย

ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ :

ควรจะรื้อตู้เก็บของทั้งหมดทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง

งานระหว่างกระบวนการผลิต

1. จัดวางงานระหว่างกระบวนการผลิตในที่ที่กำหนดเช่น รถเข็น ล้อเข็น เป็นต้น – สะดวก

2. ติดฉลากแต่ละชิ้นงาน เพื่อง่ายต่อการแยกแยะ – สะดวก

3. ไม่วางชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตในบริเวณ ช่องทางเดิน – สร้างนิสัย

4. แยกแยะของเสียหรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพออกและกำหนดที่ไว้ – สะดวก

ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ : ควรฝึกเรื่องสะสาง/สะดวก เมื่อกำหนดสถานที่และการนำงานระหว่างกระบวนการผลิตกลับมาอีก


รถยก

1. พนักงานขับรถยกควรขับรถด้วยอัตราความเร็วที่ช้ากว่าความเร็วของคนเดิม – สร้างนิสัย

2. หลีกเลี่ยงการออกรถและการหยุดรถอย่างกะทันหัน เพื่อความปลอดภัยและยืดอายุของล้อยาง – สร้างนิสัย

3. กำหนดตารางเวลาการทำความสะอาดและการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ – สะอาด

4. พนักงานที่จะขับรถยกควรจะมีใบอนุญาตขบรถยก – สร้างนิสัย

5. ต้องจอดรถยกในที่ที่กำหนดเสมอ – สะดวก

ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ : ควรออกใบอนุญาตการขับรถยกให้พนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และควรกำหนดผู้ขับรถยกประจำรถยกแต่ละคัน(เพื่อสร้างการเป็นเจ้าของ)

รถเข็น

1.นำรถเข็นกลับไปเก็บที่จอดเสมอ – สะดวก / สร้างนิสัย

2. หากรถเข็นมีข้อบกพร่องหรือเสียหายจะต้องทำการซ่อมแซมทันที – สร้างนิสัย

3. ไม่วางสิ่งของอื่นใดบนรถเข็นโดยเด็ดขาด – สร้างนิสัย

4. เข็นรถอย่างระมัดระวัง มิให้ชนสิ่งต่างๆ – สร้างนิสัย

5. ใช้รถเข็นเพื่อขนสิ่งต่างๆ ในปริมาณและน้ำหนักที่เหมาะสม – สร้างนิสัย

ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ :

อย่าวางรถเข็นในบริเวณทางเดินในโรงงานโดยเด็ดขาด

ทางเดินในโรงงาน

1. ใช้เส้นสีเหลืองหรือขาวกำหนดทางเดินในโรงงานอย่างชัดเจน – สะดวก

2. ห้ามวางสิ่งของต่างๆ บนบริเวณทางเดินโดยเด็ดขาด – สร้างนิสัย

3. หากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามทำงานในบริเวณที่กำหนด ให้เป็นทางเดิน – สร้างนิสัย

4. ควรทำความสะอาดเส้นแสดงทางเดินทุกเดือน – สร้างนิสัย

5. พนักงานควรจะเดินบนทางเดินที่กำหนดเสมอ – สร้างนิสัย

ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ :

บริเวณทำงานและทางเดิน ควรจะแยกกันให้ชัดเจน


โกดัง 

1. ทำการสะสางและจัดวางสิ่งต่างๆเพื่อความสะดวกอยู่เสมอ – สะสาง / สะดวก

2. กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็น – สะสาง

3. ติดป้ายฉลากที่วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่าง เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบใช้ และการนำกลับมาไว้ที่เดิม – สะดวก

4. ไม่นำวัสดุไวไฟต่างๆ เข้ามาเก็บในโกดัง – สร้างนิสัย

5. ไม่วางสิ่งของต่างๆ บนพื้น จะต้องวางบนแผ่นไม้ หรือชั้น – สะดวก

6. ดูแลตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ – สร้างนิสัย

ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติ :

กำหนดที่ให้กับของทุกสิ่ง และนำกลับมาคืนที่เสมอ


น้ำมันเครื่อง

1. ติดป้ายที่กระป๋องน้ำมัน และจัดวางในที่ที่กำหนด – สะดวก

2. รินหรือเทน้ำมันลงในที่ใส่อย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อป้องกันการหกลงบนพื้น – สร้างนิสัย

3. ถ้านำมันหกลงบนพื้นควรเช็ดทำความสะอาดทันที – สะอาด

4. น้ำมันที่ไวไฟ เช่น เบนซิน ไม่ควรเก็บไว้ในสถานที่ทำงาน โดยไม่รับอนุญาต – สร้างนิสัย

5. น้ำมันที่ไวไฟควรจัดเก็บและใช้โดยพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเท่านั้น – สร้างนิสัย

ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติ : ร่วมกันรักษาความสะอาด ป้องกันพื้น

โรงงานไม่ให้เกิดความสกปรก และคราบน้ำมัน

อุปกรณ์ดับเพลิง

1. เลือกสถานที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างระมัดระวัง

2. ต้องมั่นใจว่า อุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมด ตั้งอยู่ในที่มองเห็นได้ง่าย

3. ห้ามวางสิ่งของใดๆ ขวางทางอุปกรณ์ดับเพลิง

4. ต้องมั่นใจว่าทุกคนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

5. ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ

ห้องประชุม

1. ไม่อนุญาตนำสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช้สำหรับการประชุมไว้ในห้องประชุม – สร้างนิสัย

2. นำที่เขี่ยบุหรี่ วัสดุต่าง ๆ เครื่องใช้สำนักงาน วีดีโอ ฯลฯเก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังใช้งาน – สะดวก

3. เก็บโต๊ะและเก้าอี้ให้เข้าที่ภายหลังใช้งาน – สะดวก

4. ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังจากใช้ห้องประชุม – สร้างนิสัย

5. เข้าประชุมให้ตรงเวลา – สร้างนิสัย

ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ :  มอบหมายให้พนักงานทำหน้าที่รับผิดชอบ

เป็นเจ้าของห้องประชุมแต่ละห้อง


เอกสารแนบ : แนวทางสากลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ชุดตรวจโรงงาน
ข้อมูลองค์ความรู้โดย
อ.ภควัต รักศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ