"เราเร่งที่จะแก้ปัญหาในทุกด้าน เพื่อนำพาการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศให้เร็วที่สุด"

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

"เราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่ง แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราจะทำให้ท่านได้"

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

"เราทำงานแบบไม่มีวันหยุด เพื่อมุ่งหาทุกวิถีทางเยี่ยวยา แก่ท่านผู้ประกอบการ ที่ประสบอุทกภัย"

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

"เรามุ่งมั่นจัดตั้งโครงการต่างๆไว้ในช่วยน้ำท่วม.com ที่จะพาธุรกิจท่านผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้"

นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
องค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน แก้ปัญหาน้ำประปาเหลือง
10/11/2554 13:48:23
จากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้น้ำประปาตามบ้านบางครอบครัวกลายเป็นสีเหลืองและมีกลิ่นอันไม่สมควร
ขั้นตอนในการผลิตน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค (น้ำใช้เท่านั้น) ด้วยตนเองในสภาวะน้ำท่วม
10/11/2554 13:39:52
โดย กลุ่มอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขั้นตอนผลิตน้ำสะอาดไว้ใช้ อุปกรณ์ที่จำเป็น ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1. โอ่ง ถังพลาสติก หรือภาชนะรองรับน้ำ จำนวน 2 ใบ 2. สารส้มก้อน 3. สารฆ่าเชื้อโรคคลอรีนชนิดน้ำ 2% (หยดทิพย์)
วิธีเตรียมน้ำดื่ม "ปลอดภัย" ในภาวะวิกฤตน้ำท่วม
10/11/2554 13:33:47
สิ่งที่ต้องเตรียม 1.ขวด น้ำพลาสติคใส ที่ดื่มน้ำหมดแล้วพร้อมฝาที่ปิดได้แน่นสนิท ขนาดไม่เกินสองลิตร เมื่อวางนอนแล้วความหนาที่แสงอาทิตย์ผ่านไม่เกิน 10 ซม. ขวดยิ่งชลูดยิ่งดี รังสีดวงอาทิตย์จะได้ทะลุทะลวงได้มาก พลาสติคไม่เก่าหรือมีรอยขีดข่วนมากเกินไป เพราะรังสีจะผ่านได้ไม่ดี ภายในขวดสะอาด แกะพลาสติคภายนอกออกหมด 2. แหล่งน้ำสะอาดที่สุดเท่าที่จะหาได้ วิธีนี้ใช้ฆ่าเชื้อโรคได้ดี แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในภาวะปกติ ครัวเรือนที่ดื่มน้ำฝน ถ้าต้องการประหยัดพลังงานและทุกคนในบ้านแข็งแรงดี อาจจะใช้วิธีนี้แทนการต้มก็ได้ 3. ถ้าน้ำขุ่นควรมีผ้ากรองตะกอนดิน เช่น ผ้าขาวบาง หรือผ้าขาวม้าสะอาดหลายๆ ชั้น เมื่อกรองได้ที่บรรจุน้ำเต็มขวด เปิดฝาวางทับหนังสือพิมพ์รายวันหน้าแรก ควรจะสามารถมองลงไปก้นขวด อ่านพาดหัวข้อข่าวรองได้ (ตัวอักษรในแนวหลักขนาด 3.5 ซม.) 4. บริเวณที่จะวางขวดตากแดดที่ร้อน โดยเฉพาะถ้ามีโลหะเช่นแผ่นสังกะสีลูกฟูก หรือ อะลูมิเนียมจะดีมาก
ถุงใส่น้ำสะอาด กรณีฉุกเฉินน้ำท่วม
10/11/2554 11:59:03
ใน ช่วงที่เกิดภาวะอุทกภัยนํ้าท่วม การเตรียมตัวเพื่อดำรงชีพระหว่างน้ำท่วมขัง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้า เช่น การเตรียมเสบียงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำดื่ม น้ำใช้ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในภาวะแบบนี้หากน้ำที่กักเก็บไว้ไม่สามารถปิดฝาภาชนะได้สนิท หรือ มีภาชนะเก็บน้ำสะอาดไม่เพียงพอ ถุงพลาสติกใส่อาหารช่วยได้
Salvaging Flood Damaged Sewing Machines
10/11/2554 10:50:59
The first step to recovering any electronic or electrical device from a flood is patience. The very worst thing anyone can do is to immediately plug anything in that could have any moisture. Time and patience!
แนะนำ วิธีการล้าง และ ทำความสะอาดเครื่องจักร หลังน้ำท่วม ได้ด้วยตนเอง
09/11/2554 16:26:43
มีขั้นตอน การทำความสะอาดเครื่องจักร หลังน้ำท่วม มาเล่าสู่กันฟัง
การฟื้นฟูระบบไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรหลังน้ำท่วม
03/11/2554 14:13:12
ในสถานการณ์ที่น้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลายสิบปี เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม การแก้ไขและฟื้นฟูระบบไฟฟ้ากำลังและเครื่องจักรในกระบวนการผลิตจึงมีราย ละเอียดและขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อทำให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถกลับมา ผลิตสินค้าได้ตามเดิม โดยต้องมีการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ซ่อมแซม รวมถึงต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรืออุปกรณ์ใหม่เพื่อทำให้ระบบไฟฟ้ากำลังและ กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง
วิธีขับรถลุยน้ำท่วม และการดูแลหลังขับรถลุยน้ำ
03/11/2554 13:59:54
พวกรถเครื่องยนต์ ดีเซล นี่ทนสามารถขับลุยน้ำได้ แต่ถ้าวันใดน้ำเกิดเข้าไปในห้องเครื่องการแก้ไขจะยากมากอาจต้องเปลี่ยน เครื่องกันเลยที่เดียว ?เราจะมาพูดถึงเครื่องยนต์เบนซินเป็นหลักละกันนะ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้าน "หลังน้ำท่วม"
03/11/2554 13:38:59
การยกบ้านเพื่อหนีปัญหาน้ำท่วม ถ้าโครงสร้างบ้านเป็นไม้ทั้งหมดก็คงไม่ยากเพราะมีน้ำหนักค่อนข้างเบา ถ้าโครงสร้างบ้านเป็นปูนต้องเสริมฐานรากใหม่ซึ่งทำได้ยากและมีน้ำหนักที่มากด้วย อีกทั้งยังมีงานระบต่างๆ ทีติดอยู่กับพื้นดิน เช่น ท่อประปา ท่อไฟฟ้า ต้องตัดออกแล้วเชื่อมใหม่ ค่อนข้างยุ่งยาก ทำให้เสียค่าใช้จ่าย ค่อนข้างมากพอสมควร
การฟื้นฟูเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมหลังวิกฤติน้ำท่วม
02/11/2554 20:43:08
การฟื้นฟูเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมหลังวิกฤติน้ำท่วม (Revival of machines and equipments in factories after flood crisis) โดย นายชัยรัตน์ แก้วด้วง สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ขั้นตอนการซ่อมบำรุงระบบเมนส์ไฟฟ้าภายในหลังน้ำท่วม
02/11/2554 16:08:35
เรามีข้อแนะนำวิธี การล้างเครื่อง การทำความสะอาดเครื่องจักร หลังน้ำท่วม มาฝากกัน ดังต่อไปนี้
สวัสดิภาพและความปลอดภัยหลังน้ำท่วม
02/11/2554 16:07:30
หลังน้ำลด ก่อนเริ่มทำงาน จะต้องให้ช่างไฟฟ้าทำการตรวจเช็คในเรื่องของสายไฟ และในความเสียหายอื่น ๆ พร้อมการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนเริ่มใช้งาน
การฟื้นฟูระบบไฟฟ้ากำลังและการตรวจสอบการลัดวงจรของระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วม
02/11/2554 16:06:44
ลำดับขั้นตอนการฟื้นฟูระบบไฟฟ้ากำลัง และการตรวจสอบการลัดวงจรของระบบไฟฟ้า
ขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องจักรหลังน้ำท่วม
02/11/2554 16:05:48
วันนี้ เรามีข้อแนะนำสำหรับท่าน ๆ ที่ พบปัญหาในเรื่อง น้ำท่วมโรงงานในการทำความสะอาดเครื่องจักร
ขับรถอย่างไร เมื่อเจอน้ำท่วม
02/11/2554 14:22:53
ช่วง นี้ผู้ใช้รถหลายคนอาจหงุดหงิดกับน้ำท่วมจากฝนที่ตกลงมาแทบจะทุกวัน รวมถึงกังวลว่าจะขับรถผ่านถนนที่มีน้ำท่วมขังสูงได้อย่างไร...วันนี้เราจึง นำข้อแนะนำดี ๆ ในการขับรถเมื่อเจอฝนตกหนัก และน้ำท่วม มาฝากกัน
ขั้นตอนการดูแลรักษารถยนต์หลังน้ำท่วม
02/11/2554 14:18:59
ตอนนี้เหตุการน้ำท่วมยังเป็นปัญหากับเมืองไทยของเราแทบจะทุกจังหวัด ทางเว็บจึงอยากเสนอวิธีการรักษาดูแลรถที่ประสบภัยน้ำท่วมครับ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ