"เราเร่งที่จะแก้ปัญหาในทุกด้าน เพื่อนำพาการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศให้เร็วที่สุด"

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

"เราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่ง แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราจะทำให้ท่านได้"

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

"เราทำงานแบบไม่มีวันหยุด เพื่อมุ่งหาทุกวิถีทางเยี่ยวยา แก่ท่านผู้ประกอบการ ที่ประสบอุทกภัย"

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

"เรามุ่งมั่นจัดตั้งโครงการต่างๆไว้ในช่วยน้ำท่วม.com ที่จะพาธุรกิจท่านผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้"

นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
องค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย
บทเรียนวิกฤตน้ำจากต่างแดน "ญี่ปุ่น-จีน-เกาหลีใต้"สู่ไทย
10/09/2555 10:53:52
จากการสัมมนาในหัวข้อ "การบริหารจัดการน้ำ และอุทกภัยในต่างประเทศ" ภายใต้นิทรรศการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลปี 2555 "มุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน" ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555
นายกฯโชว์แผนบริหารน้ำ ยึดแนวทางพระราชดำริ
06/09/2555 15:09:28
นายกฯ ปู จัดรายการ “ยิ่งลักษณ์พบประชาชน” โชว์แผนบริหารจัดการน้ำผ่านนิทรรศการ ยึดพระราชดำริเป็นแนวทาง ชู 2P2R รับมือน้ำท่วม เพื่อความเป็นเอกภาพ
คู่มือ รับสถานการณ์น้ำท่วม
06/09/2555 15:04:03
เหตุการณ์ อุทกภัยที่เกิดขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมาได้ได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วม โดยทางรัฐและหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต้องกรทำการป้องกันและฟื้นฟู ระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญก่อน อาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างทันที ดังนั้นประชาชนจึงควรมีความพร้อมในการเตรียมรับสถานการ์น้ำท่วมเพื่อป้องกัน และบรรเทาภัยที่จะเกิดขึ้นได้
เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
04/09/2555 13:21:49
Thailand great flood 2011: Looking back and looking forward
โลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับ การปรับตัวกรณีศึกษามหาอุทกภัย 2554
04/09/2555 13:21:23
โลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับ การปรับตัวกรณีศึกษามหาอุทกภัย 2554 โดย ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และภัยพิบัติ ม.รังสิต
คําชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รบ ผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย
26/12/2554 15:49:12
จากเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้เสียภาษีทั้งที่เป็นบุคคล ธรรมดาและนิติบุคคล ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้ออก มาตรการช่วยเหลือ ผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน การปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษี กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากภัยพิบัติอุทกภัย ดังนี้
5 ส. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดย มาณพ ชิวธนาสุนทร
07/12/2554 15:28:11
การพัฒนาสถานประกอบการเริ่มต้นด้วยการเดินรอบๆ องค์กร ให้สังเกตบริเวณความชัดเจนของพื้นที่ เครื่องมือ เครื่องจักร โต๊ะทำงาน พื้นของสถานประกอบการ งานระหว่างทำ วัตถุดิบที่ใช้ผลิตและ ของใช้ส่วนตัวพนักงาน
แนวทางสากลการทำกิจกรรม 5 ส. ชุดตรวจสำนักงาน
07/12/2554 14:42:14
แนวทางการตรวจสอบสำนักงาน
แนวทางสากลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ชุดตรวจโรงงาน
07/12/2554 14:37:00
แนวทางในการตรวจโรงงาน
เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
06/12/2554 15:52:26
แผนผังการไหลในกระบวนการ จะ การแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนย่อยๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ดังนี้
มารู้จัก Total Productive Maintenance TPM กันเถอะ
06/12/2554 14:40:07
TPM ย่อมาจากคำว่า Total Productive Maintenance แปลเป็นไทยว่า การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมหลักการของ TPM นั้นเริ่มต้นการพัฒนามาจาก การดำเนินการ PM หรือการทำ Preventive Maintenance และได้พัฒนาการดำเนินการมาเรื่อยๆ โดยความคิดพื้นฐาน เริ่มจากการทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อไม่ให้เสีย และสามารถเดินเครื่อง ตามที่ต้องการได้ โดยการใช้ ทั้งการบำรุงรักษาตามคาบเวลา (Time Base Maintenance) การบำรุงรักษาตามสภาพของเครื่องจักร (Condition Base Maintenance) และ การเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร ที่บำรุงรักษาง่ายขึ้น และมีอายุการใช้งานนานขึ้น (Maintenance Prevention) แต่เครื่องจักร ก็ยังเสียอยู่ และมีค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาสูงมาก
5 ส.
06/12/2554 13:58:54
5 ส. ประกอบไปด้วย สะสาง (Seiri) , สะดวก (Seiton) , สะอาด (Seiso) , สุขลักษณะ (Seiketsu) , สร้างนิสัย (Shitsuke)
ข้อแนะนำผู้ประกอบการด้านความปลอดภัยหลังน้ำลด
21/11/2554 10:59:20
สืบเนื่องจากการเกิดอุทกภัยอย่างกว้างขวาง จนปรากฏว่าไม่เพียงบ้านพักอาศัย และย่านพาณิชยกรรมเท่านั้นที่ถูกน้ำท่วมขัง แต่โรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ภายหลังกระแสน้ำผ่านไปผู้ประกอบการจำเป็นต้องซ่อมแซมจัดการอาคารสถานที่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ในการนี้ สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงสภาพความปลอดภัยของโรงงานและเครื่องจักรที่จะได้รับการซ่อมแซมหรือจัดการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย จึงได้จัดทำเอกสารคำแนะนำความปลอดภัยในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หม้อน้ำ และการจัดเก็บสารเคมีของโรงงานภายหลังน้ำท่วม เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
การจัดการกับบ้านหลังน้ำท่วม โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
19/11/2554 11:51:39
สังคมไทยจะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้ เพราะธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่ เหลือเกิน การใช้เทคโนโลยีไปฝืนพลังแห่งธรรมชาติมากเกินไป การทำร้ายธรรมชาติ จะเกิดผลเช่นนี้เรื่อยไป
การจัดการวิกฤต
11/11/2554 08:21:56
เหตุการณ์มหันตภัยน้ำท่วมในประเทศไทยเชื่อว่าวิสาหกิจหลายแห่งเริ่มตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมตัวรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว การจัดการวิกฤต (Crisis Management) จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเรียนรู้และดำเนินการก่อนเหตุการณ์จะซ้ำรอยในอนาคต
Handling Flood Damaged Electronics and Equipment Mitigation Checklist
10/11/2554 20:55:54
The recent flooding is the enemy of any business or home. The toll on electronics and equipment continues even after the water recedes.
Guideline for Re-energizing Flood-Damaged Electrical Equipment
10/11/2554 15:40:56
เป็นแนวทางการกู้อุปกรณ์ไฟฟ้าจากการโดนน้ำท่วม โดย Littlefuse Inc.
เกร็ดความรู้ในการดูแลบ้านหลังน้ำลด
10/11/2554 15:01:50
เป็นที่ทราบกันดีว่า..กว่า 80% ของประชาชนล้วนแต่เป็นผู้ประสบภัยด้วยกันทั้งนั้น..แล้วหลังจากน้ำลดล่ะ..เราจะทำยังไงกับบ้านเราดี..ผมมีคำแนะนำดีๆ มาฝากครับ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ