"เราเร่งที่จะแก้ปัญหาในทุกด้าน เพื่อนำพาการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศให้เร็วที่สุด"

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

"เราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่ง แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราจะทำให้ท่านได้"

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

"เราทำงานแบบไม่มีวันหยุด เพื่อมุ่งหาทุกวิถีทางเยี่ยวยา แก่ท่านผู้ประกอบการ ที่ประสบอุทกภัย"

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

"เรามุ่งมั่นจัดตั้งโครงการต่างๆไว้ในช่วยน้ำท่วม.com ที่จะพาธุรกิจท่านผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้"

นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการคลีนิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ข่าวสารเกี่ยวกับอุทกภัยทั้งในและต่างประเทศ

ค้นหาผู้ประกอบการจากสถานะการฟื้นฟู
ในระบบช่วยน้ำท่วม.com (0)
 • ()
 • ()รายงานสรุปผลดำเนินการเบื้องต้น
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) ประจำปี 2557
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการในโครงการ ECIT รุ่นที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall
โครงการ e-Supply Chain ประจำปี 2557
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมไทย ด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557
ECIT KICK OFF DAY 2014
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 - 12.30 น. ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรม สวิสโอเต็ล เลจ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ฝึกอบรมผู้ประกอบการโครงการ ECIT รุ่นที่ 5 และ Business Matching
20/05/2014 ถึง 21/05/2014
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall
1
1
นายกฯ ตรวจ น้ำท่วมปราจีนบุรี - ศรีสะเกษ อุบล อ่วมรอบ 2
นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมบริหารจัดการประตูระบายน้ำกระพ้อใหญ่ และพบปะให้กำลังใจผู้ประสบภัย จ.ปราจีนบุรี
ชาวนาสุโขทัยขู่ปิดทางเข้าออกสนามบิน กดดันเปิดทางน้ำไหลผ่าน
ชาวนาสุโขทัยขู่ปิดทางเข้าออกสนามบิน กดดันเปิดทางน้ำไหลผ่าน
องค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย ในเว็บไซต์ช่วยน้ำท่วม.com
 • จากการสัมมนาในหัวข้อ "การบริหารจัดการน้ำ และอุทกภัยในต่างประเทศ" ภายใต้นิทรรศการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลปี 2555 "มุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน" ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555
  10/09/2555 10:53:52 view 1,369
 • นายกฯ ปู จัดรายการ “ยิ่งลักษณ์พบประชาชน” โชว์แผนบริหารจัดการน้ำผ่านนิทรรศการ ยึดพระราชดำริเป็นแนวทาง ชู 2P2R รับมือน้ำท่วม เพื่อความเป็นเอกภาพ
  06/09/2555 15:09:28 view 1,419
 • เหตุการณ์ อุทกภัยที่เกิดขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมาได้ได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วม โดยทางรัฐและหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต้องกรทำการป้องกันและฟื้นฟู ระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญก่อน อาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างทันที ดังนั้นประชาชนจึงควรมีความพร้อมในการเตรียมรับสถานการ์น้ำท่วมเพื่อป้องกัน และบรรเทาภัยที่จะเกิดขึ้นได้
  06/09/2555 15:04:03 view 1,641
 • Thailand great flood 2011: Looking back and looking forward
  04/09/2555 13:21:49 view 1,864
 • โลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับ การปรับตัวกรณีศึกษามหาอุทกภัย 2554 โดย ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และภัยพิบัติ ม.รังสิต
  04/09/2555 13:21:23 view 1,853
 • จากเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้เสียภาษีทั้งที่เป็นบุคคล ธรรมดาและนิติบุคคล ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้ออก มาตรการช่วยเหลือ ผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน การปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษี กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากภัยพิบัติอุทกภัย ดังนี้
  26/12/2554 15:49:12 view 2,543

เกาะติดข่าวอุทกภัย ทุกวินาที
จาก mthai.com
สินค้าที่จำเป็นในภาวะน้ำท่วม ในเว็บไซต์ช่วยน้ำท่วม.com
 


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ