"เราเร่งที่จะแก้ปัญหาในทุกด้าน เพื่อนำพาการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศให้เร็วที่สุด"

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

"เราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่ง แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราจะทำให้ท่านได้"

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

"เราทำงานแบบไม่มีวันหยุด เพื่อมุ่งหาทุกวิถีทางเยี่ยวยา แก่ท่านผู้ประกอบการ ที่ประสบอุทกภัย"

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

"เรามุ่งมั่นจัดตั้งโครงการต่างๆไว้ในช่วยน้ำท่วม.com ที่จะพาธุรกิจท่านผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้"

นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เอกสารในโครงการ
ชื่อเอกสาร ลงข้อมูลเมื่อ ดาวน์โหลด
แบบประเมินผลโครงการคลินิกฯ ณ วันสิ้นสุดโครงการ Flood-004 31/07/2555 15:02:06
แผ่นพับประชาสัมพันธ์งาน Industry Tomorrow EXPO 2012 11/07/2555 15:50:42
แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา Industry Tomorrow EXPO 2012 11/07/2555 15:23:56
กำหนดการสัมมนา Industry Tomorrow EXPO 2012 11/07/2555 15:23:10
รายงานสรุปการวินิจฉัยเบื้องต้น Flood-002 28/05/2555 17:46:04
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย Flood-001 09/05/2555 09:28:33
แบบฟอร์มรายงานการเข้าเยี่ยมติดตามผลความก้าวหน้า Flood-006 30/04/2555 14:47:31
รายงานการให้คำปรึกษาแนะนำ Flood-005 30/04/2555 14:46:54
รายงานการฟื้นฟูสถานประกอบการเชิงลึก Flood-003 26/04/2555 11:00:54
แผ่นพับ โครงการคลินิกอุตสาหกรรมฯ 25/04/2555 16:07:32
มาตรการของรัฐเพื่อการฟื้นฟู SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 25/04/2555 11:39:00
หลักเกณฑ์การประเมินสถานประกอบการ ของ อ.ชัยวัฒน์ งามรัตนกุล 24/04/2555 15:28:14
คู่มือโครงการคลินิกฯ 18/04/2555 10:10:48
มาตรการของรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย_ผอ.บุญเจือ 28/11/2554 13:39:39
โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูฯ_ผอ.มาณพ 28/11/2554 13:38:02


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ